Grupy wiekowe

Wybierz grupę wiekową

Wiek na wszystkich grupach rozpatrujemy rocznikowo. ( wyjątek stanowią obozy 18+ przeznaczone wyłacznie dla osób które mają ukończone 18 lat w dniu wyjazdu.

 

Przedział wiekowy 7-10 lat

 na kolonie w tej grupie kwalifikują się dzieci, które mają rocznikowo 7 lat, niekoniecznie ukończone, ale musza być po pierwszej klasie.

 

W grupach 16-18 lat

przyjmujemy cały rocznik 2000. Również te osoby, które do wakacji skończyły już 18 lat.

Wszystkich uczestników w grupach młodzieżowych 16-18 lat obowiązują te same zasady.

 

Dla grup pełnoletnich 18+

oferta dostępna jest zakładce  18+ www.ok-tours.pl/obozy-18.html.

Obozy te skierowane są wyłącznie do osób pełnoletnich w przedziale wiekowym 18-24 lata.

Warunkiem uczestnictwa jest ukończone 18 lat w momencie wyjazdu.

Zakwaterowanie w grupach 18+ może być koedukacyjne.

Nie ma niestety opcji  uczestnictwa w obozach " 18+ " osób poniżej 18 roku życia .

Żadne deklaracje ani zaświadczenia nie wchodzą w grę :-( .