Faktury

Klientowi przysługuje prawo otrzymania faktury za pobyt dziecka na kolonii/obozie przez nas organizowanym. Na podstawie takiej faktury Klient ma prawo ubiegać się o dofinansowanie w swoim zakładzie pracy, o ile jego pracodawca to umożliwia.

 

Aby otrzymać od nas fakturę należy wysłać do nas pisemny wniosek.

 

Wniosek musi zawierać następujące parametry:

1.  dane uczestnika

2.  informacja jakiego wyjazdu dotyczy wniosek

3.  dokładne dane na kogo ma być wystawiona faktura

4.  adres na jaki ma być wysłana

 

Wniosek można wysłać:

  • faksem 56 6521259,
  • mailem obozy@ok-tours.pl
  • lub pocztą tradycyjną

Jeżeli zakup wakacji nastąpił w biurze agencyjnym wówczas taką prośbę można złożyć u agenta.

 

 

Fakturę można otrzymać również przed rozpoczęciem imprezy, warunkiem wystąpienia o nią jest pełna wpłata.