AXA ubezpieczenia

AXA UBEZPIECZENIA

nr UMOWY GENERALNEJ zawartej z AXA  jest jednocześnie numerem POLISY : 112291

OBOZY ZAGRANICZNE  wszyscy ubezpieczeni są w zakresach:

KL (koszty leczenia) do kwoty 10.000 EUR/osoba

NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków) do kwoty 2 000 EUR/osoba

Bagaż – do kwoty 200 EUR/osoba

Istnieje możliwość zwiększenia sum gwarancyjnych:

KL - do kwoty 30.000 EUR/osoba; NNW - do kwoty 4.000 EUR/osoba; Bagaż - do kwoty 400 EUR

Koszt: 50zł

Zalecamy przy chorobach przewlekłych  rozszerzenie ubezpieczenia; koszt  - 80 zł

Cudzoziemcy wyjeżdżający z nami na kolonie i obozy zagraniczne zobowiązani są posiadać swoją polisę NNW, KL i ubezpieczenie bagażu.

KOLONIE I OBOZY KRAJOWE  wszyscy ubezpieczeni są w zakresie

NNW ( od następstw nieszczęśliwych wypadków) do kwoty 10 000 zł

 Cudzoziemcy wyjeżdżający z nami na kolonie i obozy krajowe zobowiązani są posiadać swoją polisę KL.

WSZYSTKIM ZALECAMY DODATKOWE UBEZPIECZENIE OD KOSZTÓW REZYGNACJI

koszt ubezpieczenia to 3% całkowitej ceny imprezy.

Posiadając to ubezpieczenie w  przypadku losowego zdarzenia uniemożliwiającego wyjazd dziecka na wakacje otrzymujecie Państwo zwrot 100% wpłaconych środków.

Wiemy z doświadczenia, że często na ostatnią chwilę choroba lub inne zdarzenia losowe uniemożliwiają wyjazd dziecka. Tylko posiadanie tego ubezpieczenia gwarantuje Państwu całkowity zwrot wpłaconych pieniędzy.