OK-TOURS 2018 - kolonie i obozy letnie, nad morzem, obozy zagraniczne, młodzieżowe, dla dzieci

Zgoda medialna

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA

Wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunkumojego dziecka ( Imię  Nazwisko) przebywającego na kolonii/obozie  podczas kolonii/obozu, oraz do wykorzystania tegoż wizerunku na: podarunkowej płycie DVD rozdanej uczestnikom na zakończenie turnusu, oraz przy promocji ofert OK TOURS: strona www, social media i inne.  Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie
 
imię i nazwisko dziecka :...................................................
 
miejsce kolonii/obozu: ......................................................
 
 
podpis rodzica